Selecteer een pagina

Kenniscentrum voor financiële zorgverlening

Anibus

Wij zijn een klein, onafhankelijk, non-profit kenniscentrum voor financiële zorgverlening. Met onze kennis en ervaring bieden wij praktische ondersteuning aan familie-bewindvoerders en kleine kantoren. Wij willen hiermee het gat opvullen dat bestaat tussen deze groepen en de grotere kantoren, die uit diverse brancheverenigingen kunnen kiezen voor advies, ondersteuning en belangenbehartiging.

 

Kenniscentrum

Anibus is het kenniscentrum voor de financiële zorgverlening.
Anibus is een onafhankelijke coöperatieve vereniging zonder winst oogmerk met als enige doel het bevorderen van de kwaliteit van de sector.

Wat wij doen

Anibus verzamelt, interpreteert en  becommentarieert alle voor de sector relevante informatie.
Indien nodig agendeert Anibus onderwerpen die buiten de scope van brancheverenigingen blijken te vallen.

Wij staan voor u klaar

Anibus biedt kennis en praktische  ondersteuning voor familiebewindvoerders, – curatoren en -mentoren.

Missie

Anibus zet zich in om mensen, die vallen onder curatele, bewind en mentorschap, te ondersteunen door het delen van kennis en kunde.

Visie

Anibus wil haar doel bereiken door praktische ondersteuning te bieden aan curatoren, bewindvoerders en mentoren, met name aan de niet-professionele familiebewindvoerders.

Kenniscentrum voor financiële zorgverlening